Acessibility

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen. Deze eisen gelden normaliter enkel voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.

Om de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid te waarborgen werken wij er hard aan om ook te voldoen aan dezelfde eisen. Wij proberen de technieken op onze website laagdrempelig te maken voor u als eindgebruiker. Om deze laagdrempeligheid te onderhouden hebben wij uw feedback uiteraard nodig.

Borging van toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

  1. Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.
  2. Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  3. Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Zijn er onderdelen waarop de site niet voldoet?

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen via het formulier van Coronapcrtesten.nl.

Corona PCR. Antigeen, speekseltest, spoed pcr, covid test, saliva test

COPYRIGHT © 2021

Contact

Customer Service

Openingstijden telefoonlijn:

09:00 – 13:00

21:00 – 23:00

en_GB

We use cookies to ensure that our website works better for the visitor. We also use cookies for our web statistics.

Click here for more info…